Sandra Werre is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sandrawerre.nl

Sandra Werre is te bereiken via info@sandrawerre.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Sandra Werre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt voor de aanvraag van informatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en (indien opgegeven) achternaam
- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Sandra Werre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw informatieverzoek

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Sandra Werre verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Sandra Werre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegevens          > Bewaartermijn              > Reden
Personalia                        > Tot wederopzegging     > Het maken en afhandelen van de opdracht, verzenden van mailing  
(email) Adres                    > Tot wederopzegging     > Het maken en afhandelen van een opdracht, verzenden van mailing
Telefoonnummer              > Maximaal 1 jaar           > Het maken en afhandelen van de opdracht 


U kunt zelf ten alle tijde schriftelijk via email een verzoek indien tot het verwijderen van al uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
:
Sandra Werre verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Sandra Werre gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken